POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Visie op trainen

Onbewust gedrag en feedback


95% van ons gedrag is onbewust en gebaseerd op wat voor ons in het verleden goed heeft gewerkt. We reageren op mensen of situaties (triggers) en passen onbewust bepaalde routines toe die tot een activatie van ons beloningssysteem in onze hersenen leiden. 


Het onbewuste gedrag maakt dat we meestal niet goed kunnen benoemen wat we doen terwijl ons gedrag een belangrijk deel van onze communicatie is. 


Vaak weten we globaal wat we hebben gezegd maar niet hoe we dat qua intonatie en non-verbaal ondersteunen. Ook niet in situaties waar we nog niet zo tevreden over zijn.


Veel trainers en coaches beginnen dan lange gesprekken of beschouwingen. Bij CompetenceLab zeggen we: “laat eens zien hoe je het aanpakt”. Wat gaat goed en waar zou je het anders kunnen aanpakken zodat de situatie voor alle betrokkenen beter uitpakt?


Feedback op jouw communicatie is een essentiële sleutel om zelfinzicht te krijgen en wanneer de feedback ook aanwijzingen bevat hoe je krachtiger en effectiever kunt communiceren, krijg je de sleutels in handen om je communicatie en je resultaten te verbeteren.


In ons brein zijn twee systemen hierbij belangrijk; die van ons onbewuste gedrag en die van geplande gedrag. In onze CompetenceLab training kun je direct oefenen met het nieuwe gedrag. We spreken het systeem van het geplande gedrag maximaal aan zodat je al een aanzet maakt om van je nieuwe gedrag uiteindelijk weer een routine te maken. 


FOCUS (Follow one cource until succesful)


Uit onderzoek blijkt dat de kans op verandering van gedrag heel sterk toeneemt naarmate je focust op één doel en dat doel zo concreet mogelijk kunt voorstellen. We nemen de rollenspellen (met jouw instemming) op video op zodat je thuis je nieuwe gedrag kunt nakijken. Hiermee werk je aan het inzicht in je nieuwe aanpak.


Focus is de reden dat we de training zo kort houden. Het blijkt dat je in een dagdeel heel effectief kunt trainen.


Motivatie en Vertrouwen


Wat tevens van belang is om tot verandering te komen, is geloven dat je het kunt. Doordat je in onze training oefent neemt dat zelfvertrouwen toe. Je hebt immers in de training bewezen dat je in staat bent effectiever met jouw situatie om te gaan. Wij steken onze lof op dat moment niet onder stoelen of banken!!


En natuurlijk is motivatie belangrijk. Zonder jouw motivatie verandert er niets. Daarom werken we vraaggestuurd. Wat wil jij, welke situatie is voor jou belangrijk genoeg om mee aan de slag te gaan?


Overtuigingen en emoties


Belemmerende overtuigingen en emoties blokkeren je vaak om tot veranderingen te komen. Dat kan natuurlijk ook bij jou spelen. In de CompetenceLab training oefen je met een nieuwe aanpak die je zelf uit de feedback kiest. Je ervaart dat je in staat bent tot effectiever gedrag. Veel belemmeringen zullen dan verdwijnen. En wanneer je het nieuwe gedrag in jouw praktijk gaat toepassen, groeit je zelfvertrouwen alleen maar verder. Doen = leren!


En mocht je toch tegen belemmeringen aan blijven lopen dan kan individuele coaching een optie zijn.

  • Text Hover
Wim Zuidberg

Wim is bedenker van en senior trainer bij CompetenceLab